Hanukkah clipart: hanka10.gif - 7.5 K

Hanukkah%20clipart